Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Minimum rendelési összeg: 2650 Ft (6 db termék)

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési és Felhasználói Feltételek 

1. A webáruház üzemeltetője 

a https://shop.cecebrewing.co/ internet címen elérhető webáruházat a 

név: Cecei Sörüzem Kft.  

cégjegyzékszám: 07-09-029677 

adószám: 23093548-2-07 

székhely: 7013 Cece, Arany János utca 4-6. 

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti. 

2. A Szolgáltató bankszámla adatai: 

Számlavezető pénzintézet: MBH Bank Nyrt. 

Pénzforgalmi jelzőszám: 50420207-10007761-00000000 

3. A Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette: 

nyilvántartási szám: 306725/B/1. – Cece Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

kamarai regisztrációs szám: 

TO23093548 - Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 

A webáruházban kizárólag 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek adhatnak le megrendelést! 4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai 

4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a  webhelyen működő webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak. 

4.2. A szerződés felei 

4.2.1. a fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a termékek eladója. 

4.2.2. Felhasználó, mint a webáruházból terméket megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait  meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi  személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az  itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. a jelen  szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan  cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg. 

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. 

4.4. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal, a Felhasználó a webhely megnyitását követően  felugró „elmúltam 18 éves, belépek” gombra kattintva nyilatkozik arról, hogy nagykorú. 

5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

5.1. A webáruházban megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést  megelőzően a webáruház termékek tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat. 

5.2. A szerződéskötés nyelve magyar. 

5.3. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak  minősülnek. 

5.4. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles  visszaigazolni. ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. 

5.5. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a  későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. 

5.6. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála. 

5.7. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap az aktuális  fuvarozási díjakról és esetleges fuvarozási korlátozásokról, valamint a lehetséges fizetési módokról. 

5.8. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a  megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolása során csatolt dokumentumként megkapja, a  megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és  tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(a dokumentum  letöltése/nyomtatása: itt)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja,  valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen. 

6. Regisztrációs folyamat 

6.1. A regisztráció ingyenes. 

6.2. A regisztrációt Felhasználó a webhelyen elérhető profil ikonra, majd a „regisztráció” menüpontra  kattintva hajthatja végre, az ott megjelenő adatlap kitöltésével. 

6.3. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia.  amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt  törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt. 

6.4. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül,  amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte  a jelen szerződési feltételeket. 

6.5. A regisztráció Szolgáltató általi törlése a mindkét fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti.  amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e  azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben nem teljesíti a megrendelést és  Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a  visszafizetés összegéből.

6.6. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail  üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt. 

6.7. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes  adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel  kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat. 

6.8. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban  érvényesen leadott megrendelések teljesítését. 

7. A vételár meghatározása 

7.1. A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat  Felhasználó. 

7.2. A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő  vételár adóval megnövelt teljes összege látható. 

7.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő. 

7.4. Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. 

7.5. Szolgáltató külön csomagolási költséget nem számít fel. 

7.6. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges  egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek. 

7.7. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az  árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja. 

7.8. Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös  tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni.  Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós  áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a  megrendelésétől. 

8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte 

8.1. A termék kiválasztása 

8.1.1. Felhasználó a webáruház termékek adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a termékek lényeges  tulajdonságait. 

8.1.2. A megrendelni kívánt termék adatlapján található bevásárlókocsit ábrázoló ikonra kattintással  virtuális kosárba helyezheti a terméket a Felhasználó. 

8.1.3. Amennyiben Felhasználó több terméket kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több terméket  helyezhet a kosárba. 

8.1.4. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata  készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: lentebb az "ügyfélszolgálat" cím alatt).

8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte 

8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webáruházban adhatja le, az alábbiak szerint. 8.2.2. A megrendelés leadásának nem feltétele a regisztráció. 

8.2.3. Felhasználó a termékek kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal fejlécén található  bevásárlókocsit ábrázoló gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát. 

8.2.4. A kosár tartalmát mutató oldalon Felhasználónak lehetősége van a kiválasztott termékek  darabszámát jelölő szám átírásával a kívánt darabszámon módosítani, illetve az „x”-et ábrázoló ikonra  kattintással a kosárból ki is veheti az adatott terméket. 

8.2.5. Ezt követően a „pénztárhoz” gombra kattintással a név, számlázási, illetve szállítási cím, e-mail cím  megadása szükséges, telefonszám megadható, továbbá a Felhasználó ezen az oldalon tudja kiválasztani a  szállítási, valamint fizetési módot. 

8.2.6. Az összesítő oldalon látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő  szállítási vagy esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes  költség. 

8.2.7. Ezt követően a „megrendelés elküldése” gombra kattintással a Felhasználó véglegesítheti  megrendelését. 

8.2.8. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához  és kijavításához biztosított eszközök: 

8.2.8.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában  figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

8.2.8.2. A regisztrált Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre  vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a webhelyre belépést követően profil ikonra, majd a  „fiók szerkesztése” feliratra kattintással elérhető személyes profiljának oldalán van lehetősége  módosítani. 

8.2.8.3. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy  akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő  oldalakon az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak  szerint. 

8.2.9. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását  követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „megrendelés elküldése”  feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését. 

8.2.10. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul  visszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő összes költséget. amennyiben e visszaigazolás a  Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a  Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz  megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel). 

A megrendelés itt írt visszaigazolásával még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés,  ez a visszaigazolás Szolgáltató részéről még nem számít a megrendelés elfogadásának. 

8.2.11. A megrendelések feldolgozása minden munkanapon a közép európai idő szerint 09.00 órától  14.00 óráig történik. amennyiben a megrendelés a fenti időintervallumon kívül érkezik Szolgáltatóhoz,  azt a beérkezést követő első feldolgozási időszak kezdetén – előre fizetés esetén a fizetendő összeg  Szolgáltató bankszámlájára érkezésének időpontját követő első feldolgozási időszak kezdetén – kell  Szolgáltatóhoz érkezettnek tekinteni és attól az időponttól számított 24 órán belül kerül feldolgozásra. 

8.2.12. A megrendelés feldolgozása megkezdését követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén  – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A termék megvásárlására  vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével  jön létre. 

8.2.13. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás  és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik  visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a  visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás  kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az  eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést  megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést. 

8.3. A regisztráció Felhasználó megrendelését követő kérelmére történő törlése nem érinti az általa  korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését. 

8.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését kéri, vagy azok ilyen célú  felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási  szándékáról. 

9. A megrendelés utólagos korrigálása 

9.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat  adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul  tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést. 

9.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított  tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban  elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés. 

10. Fizetési feltételek 

10.1. Lehetséges fizetési módok: 

10.1.1. Online bankkártyás előre fizetés: 

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési Szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés. az online bankkártyás fizetési szolgáltatást a Barion Payment Inc. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával fizethet.

A bankkártyával történő fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és  kizárólag a Barion Payment Inc., 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. részére adja meg, mivel a fizetés  folyamatában átirányításra kerül a Barion Payment Inc. oldalára. A Barion Payment Inc. nem osztja meg  a bankkártya adatokat Szolgáltatóval.  A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket  megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés  folyamatában átirányításra kerül. 

10.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva  mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerüléstől számított 14 napon belül a Felhasználó részére a teljes  vételárat és a szállítási díjat visszatéríti. 

11. Teljesítési határidő és szállítási feltételek 

11.1. Teljesítési és szállítási határidő 

11.1.1. A megrendelt terméket Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő  határidőn belül szállíttatja ki a Felhasználó által a megrendelés során megadott szállítási címre. 

11.1.2. A megrendelés feldolgozása legfeljebb 2 munkanapot vesz igénybe, ezt követően kerül átadásra a  megrendelt termék a fuvarozónak, aki belföldön 3 munkanapon belül kézbesíti azt. 

11.1.3. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést,  akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót. 

11.2. Fuvarozó: 

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. 

Adószám: 12369410-2-43 

cégjegyzékszám: 13-09-111755 

Ügyvezető: Tarnóczi Krisztina Éva 

Webhely: https://www.gls-group.com/ 

gazdasági társaság (a továbbiakban: Fuvarozó). 

Fuvarozó a feladástól számított 3 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket Felhasználó részére. 

A csomag feladásáról küldött visszaigazoló e-mailben megtalálható a fuvarozó által kiállított csomagszám  (pld: “csomagod azonosítója: ppcc220124000913”). A szállítással kapcsolatos további információkat a  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. honlapján a csomagkeresőben vagy  ügyfélszolgálatukon tudja elérni. 

11.3. GLS CsomagPont vagy GLS Automata: (a továbbiakban: fuvarozó; adatai, elérhetőségei 11.2.  pontban részletezve) 

Fuvarozó a feladástól számított 3 munkanapon belül kézbesíti a megrendelt terméket a kiválasztott  csomagautomatába vagy Csomagpontra.

11.4. A szállítás díja 

11.4.1. A kiszállítás díjának a Felhasználó által fizetendő bruttó összegét a megrendelés elküldésének  folyamata során ismerheti meg Felhasználó. 

11.5. A termék átvétele 

11.5.1. Amennyiben Felhasználó az általa megrendelt terméket indok nélkül nem veszi át a szállítás  időpontjában – ideértve azt is, mikor Felhasználó a fuvarozó kézbesítésre irányuló többszöri kísérlete  ellenére sem elérhető, így meghiúsul a kézbesítés –, illetve csomagautomata kézbesítési mód esetén a  megrendelt terméket a kiválasztott automatánál nem veszi át az ott történő elhelyezéstől számított 3  napon belül, a Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni. Ez  esetben, amennyiben Szolgáltatóhoz visszaérkezik a termék és Felhasználó előre fizette a megrendelt  termék vételárát, a vételárat Szolgáltató – a tranzakció költségének levonását követően – visszafizeti. A kiszállítás díja nem számít bele a vételárba, az ilyen esetben – mely eset nem minősül az elállási jog  gyakorlásának – nem kerül visszafizetésre. 

A megrendelt termék(ek) mennyiségét, épségét és szükséges dokumentumok (számla, használati  útmutató) meglétét még a kézbesítés helyén és idején, az átvételkor ellenőrzi a Felhasználó, az esetleges  kárt, hiányt, egyéb eltérést még akkor jelzi fuvarozó felé. Amennyiben a Felhasználó kézbesítéskor  bármilyen sérülést, eltérést tapasztal a kézbesített terméken, fuvarozó a Felhasználó kérésére köteles  tételesen átadni az árut és erről, valamint a terméken tapasztalt eltérésekről, sérülésekről a helyszínen  jegyzőkönyvet felvenni. a szállítás közben a termékben keletkezett károkért elsősorban a fuvarozót  terheli a felelősség, ugyanakkor a Felhasználó felé a termék Felhasználó részére történő átadásának  időpontjáig Szolgáltató viseli az ezzel kapcsolatos kockázatot. Az átvételkor elvégzendő ellenőrzés  Felhasználó általi elmulasztása ugyanakkor nem befolyásolja Felhasználó szavatossági jogait és az  indokolás nélküli elállási jogát sem, azokat a 12. pontban írtak szerint ez esetben is ugyanúgy  gyakorolhatja. 

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási/felmondási jog 

12.1. Hibás teljesítés 

12.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben  vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. 

12.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,  vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. 

12.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat  hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e  vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt  jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. 

12.2. Kellékszavatosság 

12.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági  igényt érvényesíthet a polgári törvénykönyv szabályai szerint.

12.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást  vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a  Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást  

vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos  leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja  vagy a szerződéstől is elállhat. 

12.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban  Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. 

12.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de  nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni (fogyasztó és vállalkozás  közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül  közöltnek kell tekinteni. a közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős). Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl  kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év. 

12.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a  kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat  hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba  már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

12.2.6. A jellegüknél fogva rövidebb szavatossági idővel rendelkező termékek esetében a fenti  jogosultságok a terméken jelölt szavatossági határidőig élnek. 

12.3. Termékszavatosság 

12.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a  fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

12.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését  kérheti. 

12.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi  követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

12.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított  két éven belül érvényesítheti. e határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

12.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával  szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak  kell bizonyítania. 

12.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha  bizonyítani tudja, hogy: 

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt  felismerhető, vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

12.3.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,  egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése  esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a  gyártóval szemben érvényesítheti. 

12.3.8. A jellegüknél fogva rövidebb szavatossági idővel rendelkező termékek esetében a fenti  jogosultságok a terméken jelölt szavatossági határidőig élnek. 

12.4. Kötelező jótállás 

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként  sem vállal jótállást. 

12.5. Elállási jog 

12.5.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e  szerződéstől. 

12.5.2. Az elállási határidő 

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le,  amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a  terméket átveszi; 

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi; 

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által  megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi; 

d) valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék  átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. 

12.5.3. Ha Felhasználó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát  köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási nyilatkozat bármilyen módon  megtehető, akár szóban akár írásban. 

Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli  elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak  bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta. 

12.5.4. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének,  tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat. 

12.5.5. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. az áru  visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

12.5.6. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás  elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát  és a kiszállítás költségét is köteles visszatéríteni Felhasználó részére. 

12.5.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát: 

olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az  átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, 

olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem  befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi  szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől  számított harmincadik napot követően kerül sor. 

12.6. Az elállás joghatásai 

12.6.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási  nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által  teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának  költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a  Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot  alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és  e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.  Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja,  amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a  korábbi időpontot kell figyelembe venni. 

12.6.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb  elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő  betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. a termék visszaküldésének  közvetlen költségét Felhasználó viseli. 

12.6.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,  ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot  meghaladó használat miatt következett be. 

13. Felelősség kizárása 

13.1. a Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a  Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az  ebből eredő károkért. 

13.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a termék megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen  felhasználási célra. A termékek leírásában és útmutatóiban írtak irányadók a felhasználást illetően, de a  konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

13.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a  webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek.  Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes 

hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az  elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő  megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót  nem terheli felelősség. 

13.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az  egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének  befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit  teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. 

13.5. A webhelyen megjelenített termékek és szolgáltatások képei eltérhetnek a valóságostól, bizonyos  esetekben illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem felelős a termékismertetők rajta kívül álló okok  miatt, így a gyártó vagy a beszállító miatt szükségessé váló előzetes bejelentés nélküli esetleges  változtatásából adódó eltérésekért. 

13.6. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra  visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való  felelősségét kizárja. 

13.7. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen  link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen  felelősség nem terheli. 

14. Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának  a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó  szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. erre vonatkozó szabályokat és  nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és  további tájékoztató dokumentumokban érheti el. 

15. Adatkezelés, adatvédelem 

A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "adatkezelési tájékoztató" és a "tájékoztató "sütik"  alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást. 

16. Szerződési feltételek módosítása 

16.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes  bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa. 

16.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak. 

17. Irányadó jog, jogviták 

17.1. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a  kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően,  kölcsönösen együttműködve járnak el.

17.2. A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás  kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék.  amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságon, a Pesti  Központi Kerületi Bíróságon is megindíthatja a pert. 

17.3. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő magyar  jogszabályok rendelkezési irányadók: 

az európai parlament és a tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 

28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján  történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival  szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a  2009/22/EK irányelv módosításáról, 

a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény, 

a kereskedelemről szóló 2005. évi clxiv. törvény, 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi clv. törvény, 

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii. 26.)  Korm. rendelet, 

és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi xlviii.  törvény, 

és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi cviii. törvény, 

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági  és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (iv. 29.) ngm rendeletre. 

18. Ügyfélszolgálat 

Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához: 18.1. Telefonon: 

Telefonszám: +36 30 123 9179 – a hívás nem emelt díjas! 

Elérhető hétfőtől péntekig 09.00 órától 16.00 óráig. 

18.2. E-mail-ben: 

E-mail cím: info@cecebrewing.co 

Üzenet: a webhely „kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség. Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol. 

19. Jelen Általános Szerződési és felhasználói Feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy  ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők. 

20. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar  munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni. 

21. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet 

21.1. Panasz

21.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával,  értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru  minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz  az alábbi elérhetőségeken: 

Cecei Sörüzem Kft. 

Cím: 7013 Cece, Arany János utca 4-6. 

Telefonszám: +36 70 633 5480 

E-mail cím: info@cecebrewing.co 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. amennyiben ez  nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt  Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja. 

21.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége 

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok  alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és  teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. 

Ha fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy  tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető  testület illetékes. a békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a  

http://www..bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon. 

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Telefon: +36 22 510 310 

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu 

Webhely: http://bekeltetesfejer.hu 

A fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában: 

Magyarországon az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló  fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban szintén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett  működő budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni. 

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. 

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.  Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e  célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés 

hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása  érdekében. 

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról  és kötelezettségekről. 

21.1.3. Ha Felhasználó az európai unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó  panaszával kapcsolatban igénybe veheti az európai bizottság alábbi online vitarendezési eszközét. 

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja 

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr 

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni  az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy  semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. 

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a  fenti link használatával elérhető webhelyen talál. 

21.1.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának)  vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a  szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi  lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz  fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu  oldalon. 

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: Fejér Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztály 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd utca 8. 

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 936 

Telefon: +36 22 501 751 

E-mail: fogyved@fejer.gov.hu 

21.2. Felügyelet 

21.2.1. A kereskedelmi hatóság által nyilvántartásba vett tevékenység nyilvántartási száma és a hatóság  megnevezése: 

Cece Közös Önkormányzat Jegyzője 

A hatóság elérhetőségei: 

Cím: 7013 Cece, Deák Ferenc utca 13. 

Telefon: +36 25 505 150 

E-mail: jegyzo@cece.hu

21.2.2. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a polgári  törvénykönyvről szóló 2013. évi v. törvény és a GDPR rendelet alapján bíróság előtt gyakorolhatja,  valamint a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatósághoz fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

telefon: +36 1 391 1400 

fax: +36 1 391 1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

webhely: http://www.naih.hu/ 

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye  vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék  hatáskörébe tartozik. 

2023.12.01. 

Cecei Sörüzem Kft.

 

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Az adatkezelési tájékoztató célja 

A Cecei Sörüzem Kft. (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://ceceisoruzem.hu címen. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

 

Az adatkezelő adatai 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, e-mail és telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. 

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl. 

Név: Cecei Sörüzem 

Székhely: 7013 Cece, Arany János utca 4-6. 

Cégjegyzékszám: 07-09-029677 

A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 230093548-2-07 

Telefonszám: +36 30 123 9179 

E-mail: info@ceceisoruzem.hu 

Adatvédelmi tisztviselő 

Név: Megyesiné Hajdú Edit 

Telefonszám: +3630 123 9179 

 

A kezelt személyes adatok köre 

Regisztrációs során megadandó személyes adatok 

Regisztráció során elkért személyes adatok tételes felsorolása: 

e-mail cím 

 

Technikai adatok 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

változatlansága igazolható (adatintegritás); 

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. 

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi 

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

 

Cookie-k (Sütik) 

A sütik feladata 

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; 

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; 

megkönnyítik a weboldal használatát; 

minőségi felhasználói élményt biztosítanak. 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Az adatkezelés időtartama 

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt: 

Google általános cookie tájékoztató: 

https://www.google.com/policies/technologies/types/ 

Google Analitycs tájékoztató: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu Facebook tájékoztató: 

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen 

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői: 

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) 

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. 

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg 

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra. 

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap. 

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap. 

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek 3

elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat: 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie =ie-11 

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-c omputer 

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Online rendeléshez kapcsolódó adatok 

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok 

Hírlevélhez kapcsolódó adatok 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli. 

A hírlevélről a levelek alján található linkkel lehet leiratkozni. 

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja 

Általános adatkezelési irányelvek 

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. 

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.). 4

 

Az adatok fizikai tárolási helyei 

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. 

 

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre 

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli. 

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

a hozzájárulás visszavonásának joga 

személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés helyesbítéshez való jog 

adatkezelés korlátozása, 

törléshez való jog 

tiltakozáshoz való jog 

hordozhatósághoz való jog. 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő

 

Tájékoztatáshoz való jog 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 

 

Az érintett hozzáféréshez való joga 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: 

a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 

a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

az adatkezelés céljai; 

az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 

információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 

 

Helyesbítés joga 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Törléshez való jog 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: 

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és  történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

 

Adathordozáshoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. 

 

Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 

Visszavonás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

 

Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400 

Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

 

Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.